Podmínky sportovního rybolovu

 

 1. Každý rybář se zavazuje před rybolovem přečíst si podmínky a ceník na revíru, jinak nebude rybolov povolen. Začátek  rybolovu nejdříve 15 hodina a ukončení nejpozději do 12 hodin, vstupem do areálu souhlasí s ceníkem a podmínkami rybolovu které se zavazuje plně dodržovat. Příjezd je možný v daném dnu maximálně do setmění, jinak až následující den ráno po 7 hodině. Taktéž i případně zkrácené rybaření vždy odjezd jen do setmění nebo po 7 hodině ráno a dále. V případě porušení podmínek rybolovu takové rybáře již k nám příště neobjednáváme! Pokud rybář odjede dříve z jakýchkoliv důvodů částka se nevrací!
 2.  Všechny ulovené ryby se vrací zpět! Zákaz tvrdého alkoholu v celém areálu!
 3. Manipulace, vyháčkování a focení jeseterů  vždy jen ve vodě, pod 15kg šetrně na břehu a hlavně rozplavat!!! 
 4. Podmínkou je podložka s držadly a desinfekce na ryby (na místě k zapůjčení), podběrák s jemnou síťovinou /ramena minimálně 100 cm/ vše k zapůjčení, vysvětlení viz Časté dotazy.
 5. Šetrné navrácení ulovených ryb nutno vždy! z podložky , v případě focení se rybář zavazuje ulovenou rybu po nafocení pustit ihned zpět a neponechávat ji ve vezírku až do ranních hodin. Nutno udržovat rybu poléváním a na namočené podložce, ihned ošetřit desinfekcí a nejpozději do 5 minut rybu vrátit vodě. Ryba se před focením nesmí ponechat ani krátkou dobu ve vezírku. Jesetera nutno při pouštění déle podržet ve vodě! (rozplavat).
 6. Rybolov povolen vždy na prut s jedním háčkem (druhý háček zakázán z důvodů poškození trofejních ryb), háčky možno s protihrotem i bez protihrotu.
 7. Neručíme za úrazy a odcizené věci na revíru. Zákaz úpravy chytacího místa ( lámání větví, kopání atd.).
 8. Zákaz používání přímotopů!!  Porušením tohoto pravidla bude zakázán rybolov na revíru okamžitě bez navrácení částky za rybolov! V chatkách kamna na dřevo, nejlépe vlastní dříví nebo k zakoupení na místě do vyprodání zásob (pytel 150,-Kč). V chatách zakázáno kouření!
 9. Možnost rozdělání ohně,  dříví možno koupit na místě nebo si vzít vlastní, (zákaz lámání porostů v revíru a mimo něj! ).
 10. Rybolov na rybku a přívlač zakázány! Porušením tohoto pravidla již takové rybáře neobjednáváme!! To již dosti vypovídá o člověku samotném.. Žížaly a rousnice povoleny.
 11. Zákaz používání lodí, model zavážející lodičky povolen,  taktéž i zákaz zanášení nástrah(brodění)!
 12. Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen bez náhrady a zakázán po celý rok, toto ustanovení platí i v případě nadměrné konzumace alkoholických nápojů a rušení okolních rybářů.
 13.  Mimo PVA šnůr úplný zákaz krmení z důvodů překrmování jako je tomu u většiny vod, taktéž zákaz krmítek!!!, díky tomuto opatření je pak daleko více záběrů což vidíme v praxi. Kdo chce krmit má možnost na jiných vodách, zejména velkých, u nás to tak nechceme!
 14. Každý rybář se zavazuje opustit revír nejpozději do sjednané doby konce rybolovu, jinak je nutno zakoupit další povolenky k rybolovu, pokud je místo nadále volné.
 15. V případě porušení pravidel rybolovu bude zakázán tomuto rybáři rybolov na revíru definitivně. Každý rybář a případný doprovod se zavazují dodržovat klid, zejména v nočních hodinách ( je nutno vzájemně respektovat a vždy brát ohled na okolní rybařící na jiných místech)!
 16. Na revíru je možné zdarma postavení stanů i bivaků.
 17. Při rybolovu se lovící zavazuje uzpůsobit dalším rybářům a neprovádět nahazování přes jejich nástrahy.
 18. Přísný zákaz koupání a osobní hygieny v rybníce.
 19. Pes povolen za poplatek 50,-Kč za 24hod.,( majitel je za něj plně odpovědný že nebude rušit okolní rybáře a také za všechny případné škody), při vstupu do areálu bude vždy na vodítku
 20. Případné návštěvy se při vstupu do revíru musí hlásit u správce a jsou možné pouze v denních hodinách, po setmění až do rozednění je revír uzamčen. Po ukončení rybolovu rybář předá řádně uklizené chytací místo a bude mu navrácena kauce (nechceme nepořádek jaký je na svazových a dosti i soukromých vodách).
 21. Sjednaná záloha musí být uhrazena do týdne od objednávky rybolovu, jinak se rezervace ruší! Pokud se neomluvíte minimálně 30 dnů předem, pak záloha propadá v plné výši, pokud se omluvíte včas tzn. 30 dnů a déle záloha se převede na jiný náhradní termín rybolovu.
 22. K rybolovu nutno používat vlasce minimálně 0,28 mm a více (v revíru je dost ryb nad 20kg)
 23. Focení ryb  je povoleno pouze v pokleku nad podložkou, nikdy ne ve stoje - při vyklouznutí ryby hrozí její úhyn! ,  jeseteři nad 15kg vždy jen ve vodě! , všechny jesetery při pouštění vždy podržet déle ve vodě (rozplavat). Díky některým rybářům jsme takto o část jeseterů přišli!
 24. Dodržování pořádku a čistoty na svém místě (každý rybář obdrží pytle na odpadky, které po skončení rybolovu zanechá u chaty správce).
 25. Zákaz používání pevných montáží, tzv. helikoptér, montáže musí mít charakteristiku průběžné - únikové montáže (ryba tak při utržení nezůstane s olovem). Zákaz používání pletených šňůr jako šokové návazce (řežou ryby).
 26. Zakázáno osvětlování rybníka (halogeny), zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů s příkonem vyšším než 100W (přímotopy atd.),   Nádoby na vodu nutno vzít vlastní!
 27. Při nočním rybolovu je podmínkou obsluha prutů, jinak nesmí být nahozeno!
 28. Rybáře, kteří jsou objednáni a nepřijedou již zásadně příště neobjednáváme!! Díky takovýmto jedincům si nemohou pak zarybařit jiní zájemci a zbytečně zůstane prázdné chytací místo! , taktéž propadá i případně zaplacená záloha v plné výši! 
 29. Pokud je překročena doba nástupu k rybaření o dvě hodiny je vždy nutno zavolat nebo poslat sms, jinak rezervace neplatí a mají přednost další rybáři!!  V  případě, že rybář poruší hrubě pravidla rybolovu nebo ukončí z jakýchkoliv důvodů předčasně rybolov sám, potom se zbytek částky nevrací!! Jinak se platí vždy objednaný počet povolenek a dnů rybolovu, při příjezdu k rybníku již není možná změna - ta je možná pouze v případě, když se zavolá předem minimálně dva týdny!
 30. Za používání kamen na dřevo v chatce je zodpovědný každý rybář, taktéž i za případné vzniklé škody, které se zavazuje uhradit v plné výši!

Rybáře, kteří se neumí k rybám a okolí správně chovat na revíru nechceme! To platí pro všechny, kteří poruší pravidla rybolovu např. tím, že mají slabé vlasce, nepoužívají správné podložky s držadly a velké podběráky, nemají průběžná olova, nefotí ryby v pokleku nad podložkou a nevracejí je do vody s podložkou, používají nevhodné háčky, v noci ruší okolní rybáře, udělají nepořádek, chaty nedají do původního stavu, atd. Do zarybnění a vybudování kvalitního zázemí byly vynaloženy nemalé prostředky, takže je absolutním základem dodržování pravidel rybolovu!

 

+420 720 180 479
absolutní špička
 • nejlépe zarybněný revír s nejvyšším váhovým průměrem
 • výborné zázemí pro rybáře
 • ideální možnost sportovního rybolovu

Code: Tre.cz | Hosting: Webzde.cz copyright (c) 2009 Sebkuvrybnik.cz - Soukromý revír Přihlásit se